Já jsem to říkal

Blíží se konec roku 2010.Roku, který podle „pana profesora“ Klause, tohoto času prezidenta České republiky(na věčné časy a nikdy jinak), měl být rokem hospodářského oživení a vzpamatovávání se z krize, která sama od sebe měla skončit tím stejným způsobem, jakým se lidský organismus vypořádává s rýmou.Čili rychle, levně, bezbolestně a spontánně.A ejhle, ono to jeho proroctví šlo nějak šejdrem.To je na pováženou, když se to stane hlavě státu, která získala tzv. ekonomické vzdělání za dob vlády komunistů, kteří ji navíc nechali vycestovat do USA, poté pracovat ve státní bance, aby pak nakonec dosloužila coby jako prognostik a předpovídala svělé komunistické zítřky.Jakoby si to svoje bolševické věštění náš soudruh prezident pořád procvičoval na zblblých Češích, kteří už zapomněli, jak dopadla velká privatizace uskutečněná jak jinak, než na dluh, který se dnes projevuje gigantickým a rostoucím státním schodkem.

Připomeňme si, co o krizi prohlašoval v nedávné minulosti:

Lidové noviny 31.1.2008
LN: Hrozí Spojeným státům výrazné zpomalení hospodářského růstu?
Klaus: Ekonomický růst v USA se zpomaluje a podle všech náznaků bude zpomalování pokračovat po celý rok 2008. K obratu směrem vzhůru může dojít až v roce 2009. Radikální snížení úrokových sazeb, které provedla americká centrální banka před několika dny, naznačuje, že ani banka, ani ministerstvo financí USA nenechá ekonomiku v ničím nebrzděném propadu.
LN: Může v následujících měsících či letech krize dolehnout na ČR?
Klaus: Znovu opakuji, že nejen slovo recese, ale i slovo krize je evidentně nadsazené. Ekonomický růst v roce 2008 asi nebude začínat – jako v posledních třech letech – číslicí šest. Bude nižší, ale ne o mnoho. Už teď náš ekonomický růst pravděpodobně přesahuje „potenciální růst“. Naráží se na různé bariéry (zejména na nedostatek pracovních sil). Brzdný efekt bude mít zvyšování cen energie a nepochybně by působil i pokles poptávky po našem exportu, kdyby k němu – kvůli krizovým prvkům v zemích našich hlavních obchodních partnerů – došlo.

Klaus: Ekonomickou krizi zesilují politici
5. března 2009
Prezident zkritizoval hlavně snahy pomáhat ekonomice tím, že se do ní rychle „napumpují“ peníze, aby lidé více utráceli a firmy měly víc zakázek. A to na úkor státních dluhů. Vadí mu i pokusy o větší kontrolu států nad bankami.
Klaus by snižoval daně či liberalizoval zákoník práce, aby firmy mohly svobodněji nabírat a propouštět zaměstnance. Navrhuje také omezit byrokracii, přebujelý sociální stát a zbavit ekonomiku „ambicí ekologických aktivistů“.

Trochu rozumu do dnešní krize Březen 2009
Ani nám dnes nepomůže expanzivní finanční politika státu. Jsem rád, že tomu nevěří ani ministr Kalousek. Moje doporučení by proto byla jednoduchá a standardní. Především zkusme ekonomice ulehčit, zbavit ji toho, co ji nepřirozeně brzdí. A tím jsou byrokratická omezení nejrůznějšího typu, tím jsou nadměrné „standardy“, tím je přebujelý sociální stát, tím jsou vysoké daně a pojištění, tím je rigidní pracovní legislativa, tím jsou ambice ekologických aktivistů, tím jsou těžkopádné státní instituce, na jejichž razítka musí ekonomika čekat. Nejsem fundamentalista. Jako praktický politik vím, že by mohlo pomoci urychlit některé infrastrukturní projekty státu, zkusme odbrzdit použití státních peněz, zkusme něco užitečného stavět, ale já v to moc nevěřím. O tom ostatně byla má nevinná poznámka o léčení a neléčení chřipky.

V. Klaus: Pomalu končící krize a potřeba nově zformulovat argumenty pro kapitalismus
Současná krize není důsledkem selhání trhu, ani jakéhokoliv inherentního defektu kapitalismu. Dnešní krize je primárně selháním státu. Je produktem velmi nepokorných ambicí necitlivě zasahovat do tak komplexního systému jako je společnost a ekonomika. Intervence státu způsobily, prodloužily a dramaticky zhoršily krizi. Ta dříve či později skončí. Dlouhodobé poškození systému nám však zůstane. Odpůrci trhu uspěli ve vytvoření rozsáhlé nedůvěry v trh, ale tentokráte nikoliv ve skutečně volný trh, v systém laissez-faire, v kapitalismus Adama Smithe, Friedricha von Hayeka a Miltona Friedmana (jako tomu bylo v třicátých letech), ale nedůvěry ve vysoce regulovaný kapitalismus současnosti. A to je varovné.

Nehodlám pokračovat kopírováním dalších nesmyslů soudruha ekonoma, protože je naprosto zřejmé, že krizi způsobil a pořád bude způsobovat podvod lichvářů(bankéřů), kteří tisknou peníze a jejich chybějící směnnou hodnotu si nechávají splácet státem, který pro ně vystupuje v roli hladového berního drába vytvářejícího státní dluhopisy z potu jeho obyvatel.
Takže, k tomu neblahému selhání státu:Kdo si pamatuje, jak vypadala legislativa typu Zákoník práce před nějakými dvaceti lety a jak „moderně“ vypadá dnes, může posoudit, jak „stát zasahuje do ekonomiky“.Jen je zajímavé, že zaměstnanci jsou biti víc a víc a jejich zaměstnavatelé dostávají tolik pravomocí, že si z nich v pravém slova smyslu dělají novodobé otroky.S lidmi se již nejedná jako s lidmi, ale jako s námezdními silami, které musejí držet hubu a krok jako Ukrajinci, Rumuni nebo Moldavané importovaní do republiky za účelem zbohatnutí zadlužených podnikatelů.
Vztahu Klause k integrované EU a Euru snad budu věnovat nějaký článek, protože to je opravdu kapitola sama pro sebe.Bohužel, jeho věrní stoupenci nikdy nebudou schopni si připustit, že onomu pánovi jde jen o to, aby zůstal na dobře placeném místečku co nejdéle.Přitom stačí jediné, porovnat jeho slova s činy.

%d blogerům se to líbí: