Drazí spoluobčané

(soudružky a soudruzi)Leta letoucí nám tímto způsobem vrchnost ústy svého nejpovolanějšího – prezidenta republiky sděluje, jak je spokojena či nespokojena s prací svých poddaných, co je čeká horšího a nejhoršího, s čím mohou počítat a s čím ne.Na závěr se občanu dostane přání mnoha úspěchů do nového roku a jede se dál.

Přiznám se, že každoročně sleduji projevy soudruha prezidenta, ani ne tak z důvodu toho, že bych se z nich dozvěděl něco nového, ale spíše z toho, kdy se konečně dočkám vyřknutí alespoň náznaku nějakého pravdivého ohodnocení stavu, ve kterém se nacházíme nejen my, ale vlastně celá Evropa.To se dá napsat slovy: Jsme ve sračkách.Asi tak po bradu a pořád se do nich propadáme hlouběji a hlouběji.
Silně pochybuji, že soudruh Klaus přizná barvu, protože on sám je členem bandy zaslepených šílenců, kteří budou do krve obhajovat prolhaný pseudoliberální systém založený na tvrzení, že lichva je pokrokem všeho.Tito myšlenkoví kastráti totiž z nastálého tristního stavu obviňují stát, především jeho byrokratický aparát.Oni si prostě nikdy neuvědomí, že lichvářský kapitalismus silný stát s rozbujelou administrativou prostě ke svému přežití potřebuje, stejně tak jako potřebuje masivní státní dluh.
Klaus je v čele této státní zříceniny už od samého jejího vzniku a nebude nikdy schopen vysvětlit proč, když je v tomto státě zprivatizováno naprosto všechno, je český státní dluh tak velký a pořád roste.(na konci listopadu byl rozpočtový deficit 140 miliard a silně pochybuji, že by se nějak drasticky v prosinci snížil)
Projev soudruha prezidenta bude obsahovat jistě tvrzení, že se máme dobře, v podstatě že se máme nejlíp, kdy jsme kdy měli.Snad opět svou servilitou potěší všechny bankéře tvrzením o příznivém počtu hypoték, úvěrů a půjček, pochválí vzrůstající počet bankrotů a jen tak ledabyle se zmíní o nějakých náznacích korupce, statisícové nezaměstnanosti, bezdomovectví, neúctě před zákony a morální devastaci.Zato pravděpodobně nezapomene připomenout řeckou dluhovou krizi, klesající důvěru v Euro a jistě nám okomentuje výše uváděný státní dluh, který jej „velmi a velmi tíží“.V této souvislosti nám oznámí, že jsme my blbci doposavad málo dělali, a proto je nutné provést opět nějakou radikální rozpočtovou úpravu v souladu s přáním soudruhů Kalouska a Nečase.Přeloženo pro občana: zase se budeš mít hůře, blbče!Krize, která podle Klause nikdy krizí nebyla, je jistě na ústupu a jisté náznaky oživení budou co nevidět.
Důkazem je lékařská akce s názvem:“Děkujte, že jsme odešli“.Mimochodem, doufám, že těmto lékařům bude ústy soudruha prezidenta přilepena nálepka vyděračů, potížistů a rudých odborářů, protože v státních nemocnicích podle tržních pseudoliberálů pořád panuje odporný socialismus, zatímco v soukromých praxích a zdravotnických zařízeních máme ten pravý a nefalšovaný trřní kapitalismus.(Takže tu máme hezký důvod, proč se bude privatizovat to poslední, co v tomto státě jde: státem řízené nemocnice)Ale o tom snad někdy příště.
Mým věrným čtenářům PF 2011

%d blogerům se to líbí: