Smrt Stalinova pacholka I

10. března před třiašedesáti lety tvrdě přistál na dlažbě po volném pádu z okna tehdejší ministr zahraničí Československa Jan Masaryk.Přistání bylo tak tvrdé, až bylo smrtelné

Jeho pád z okna bytu Černínského paláce byl samozřejmě jako každý násilný delikt vyšetřován a oficiální verze zněla, že Masaryk junior údajně spáchal sebevraždu.Bylo obecně známé, že měl sklony k nadměrnému pití alkoholu a podle některých zdrojů byl i duševně nemocný(schizofrenie), což by vysvětlovalo sebevražednou verzi.

Jenže pokud čteme stránky a noviny českých hurávlastenců a milovníků jediné české pravdy, tak se dozvídáme, že tento čin spáchalo tajné komunistické vražedné komando, protože Masaryk mladší byl prý nesmiřitelný antikomunista a demokrat každým coulem.A demokrati jako on leželi komunistům v žaludku nejvíc, proto byli tak nemilosrdně likvidováni.

Byl skutečně Jan Masaryk takový demokrat a antikomunista?Samosebou, že nebyl!A to nezmění ani jeho legendární věta z roku 1947 o tom, že se do Sovětského Svazu vydal jako ministr a vrátil jako Stalinův pacholek.
Jan Masaryk Stalinovým pacholkem byl, protože jeho výroky o Sovětském Svazu během jeho „ministerské“ funkce v tzv. Londýnské exilové vládě samozvaného prezidenta Beneše byly plné neskrývaného obdivu k Sovětskému Svazu a ke generalissimovi Stalinovi.Například ty, ve kterých tvrdil, že Sovětský svaz nemá imperialistických cílů, svět by si měl vzít příklad ze Sovětského Svazu a ještě se bude moc učit z ideálů sovětské revoluce, že Evropa bude uspořádána tak, jak si to budou přát sovětští soudruzi a nějaká Anglie nebo Francie jim do toho nebudou kafrat.V roce 1944 dokonce prohlásil něco v tom smyslu, že zahraniční politika Československa bude záviset na pevném a nerozborném základě smlouvy a sousedství ČSR se Sovětským Svazem.Jako bych slyšel Vasila Bilaka.
Během únorové krize se projevilo, že Masaryk tyto svoje věty myslel smrtelně vážně, když se ochotně přidal na stranu Klementa Gottwalda, který se mu pak odvděčil místečkem i v jeho nové polokomunistické vládě.

Takže v čem spatřují dnešní pravičáci jeho smysl pro demokracii, když po letech nezaujatě zkoumáme jeho skutky a činy?Dlužno dodat, že ze žvanivého Jana Masaryka si dělali čeští lidé legraci i během trvání Protektorátu, když sliboval, že přeplave La Manšský průplav a vstoupí do HJ ihned poté, co budou Němci poraženi, a to bylo někdy v roce 1943!
Jestli se tedy přikloníme k verzi o vraždě, tak kdo a proč sprovodil Jana Masaryka z tohoto světa se nikdy nedozvíme, protože vrahové pravděpodobně pocházeli z ciziny a českoslovenští komunisté s nimi měli pramálo společného!
V některém z příštích pokračování se pokusím vysvětlit důvody, proč si to myslím.

%d blogerům se to líbí: