Zemanovská nižší šlechta

Jak jsem tak pročítal tisk v končící předvolební prezidentské kampani, tak stále zřetelněji bylo vidět snahu různých zasvěcených komentátorů vypláchnout mozek voličů tvrzením, že šlechta má v genech zakódovanou jakousi lepší morálku.
Nevěřím v žádné zázračné zbohatnutí šlechty (stejně tak jako u římskokatolické církve). Tyto skupiny mocichtivých a hamižných lidí vždycky hromadily majetek a moc ruku v ruce společně formou výpalného, daní, desátků, psychózami strachu, zapálenými hraicemi, válkami atd.
Prezident Masaryk neměl rád šlechtu i římskokatolickou církev a oběma se snažil přistřihnout křidýlka. Konkrétně to byly pozemkové reformy přerozdělující šlechtické majetky (církví se kupodivu moc nedotkly) a zákon zakazující užívání šlechtických titulů.
Když byl loni přijat zákon „navracející“ majetek církvím, tak se dalo předpokládat, že bude snaha těmi samými nohsledy protlačit i Karla zu Schwarzenberg na post prezidenta, aby pomohl k majetku šlechtě, která by ráda dostala to, co kdysi vlastnila a vidí, z čeho dnes žije Schwarzenberg a jak by bylo s jeho pomocí snadné se k majetku dotčenému reformami z doby počátku vzniku Československa dostat.
Někteří pisálkové došli v glorifikaci Karla zu Schwarzenberg dokonce tak daleko, že by bylo namístě připomenout skutečnost, že v Hitlerově vládě byli také šlechticové.
Třeba tito:
Michael Maria von Papen zu Köningen – místopředseda vlády
Konstantin von Neurath – ministr zahraničí, později Říšský protektor v Čechách a na Moravě
Ulrich Friedrich Wilhelm Joachim von Ribbentrop – ministr zahraniičí
Lutz Graf Schwerin von Krosigk – ministr financí
Werner Eduard Fritz von Blomberg – ministr obrany
Hjalmar Schacht – šéf Říšské banky, rodiče : William Leonhard Ludwig Maximillian Schacht, baronesa Constanze Justine Sophie von Eggers (dánská šlechta)
Peter Paul Freiherr von Eltz-Rübenach – ministr pošt a dopravy

Čeští vlezdoprdelisté před sedmdesáti lety psali ty samé oslavné ódy na Konstantina von Neuratha jako dnes na Karla zu Schwarzenberg, protože šlechtic je prostě šlechtic.

Nezvolení Karla zu Schwarzenberg prezidentem je dobrá zpráva pro českého ovčana.
Naopak špatnou zprávou je zvolení Miloše Zemana.

%d blogerům se to líbí: