Chovanci v Ústavu řádí

Hysterická vlna předstíraných obav se valí kocourkovskými sračkomety. Je prý ohrožen jeden z pilířů demokradcie tzv. Ústav pro studium totalitních režimů.
Jeho radou byl odvolán Daniel Herman a prozatím dosazena Pavla Foglová. Důvod poměrně jasný, chyby v badatelských projektech a zmatky v digitalizovaných materiálech.
Normálnímu občanu je srdečně jedno, jestli je v čele tohoto ústavu farář nebo jeptiška, protože má jiné starosti s živobytím a taky ví, že chleba levnější zaručeně nikdy nebude.
ÚSTR je zbytečná instituce, která doposud dobře sloužila tzv. české pravici k překrucování faktů a vytváření pohledu na minulost tak, aby to vyhovovalo „českým národním zájmům“. (Všichni skvělým a hodným Čechům jen ubližovali). Ústav byl zřízen především k tomu, aby znemožňoval reálné bádání a zkoumání historických pramenů.
Každý student historie ví, že fakta se mají zkoumat a zveřejňovat bez zaujetí a objektivně ze všech stran. Jenže, co asi lze čekat za výstupy z ústavu, který desítky milionů korun vytahal z daňových poplatníků za to, že vytvořil projektovou databázi usmrcených lidí na státní hranici, ale zřejmě malým nedopatřením „zapomněl“ z těch samotných zdrojů uvést počet usmrcených pohraničníků?
Je jasné, že kdyby ÚSTR například publikoval, že za dobu dvacetileté normalizační Husákovy éry bylo na hranicích československé „železné opony“ zastřeleno méně lidí, než jich v roce 1931 demokraticky zastřelili českoslovenští policajti, a že zpravidla šlo o jedince, kteří přes státní hranici utíkali před zákonem, tak by radní Petrušce Šustrové vztekem zešedivěl knír.
Tahle dáma je příkladnou ukázkou českého vládnoucího blbství. Ne proto, že z její iniciativy byl odvolán farář Herman z vedení ÚSTRu, ale proto, že dodnes nic nepochopila. Ženská, která kritizovala zločinný komunistický režim a současně se s jeho exponenty setkávala v Chartě 77, nemůže být normální. Charta 77 byla založena vyhozenými komunisty, kteří byli přímo zodpovědní za zločiny z padesátých let a Petruška si myslí, že s nimi po Listopadu 89 vybudovala demokracii! Dokonce se tenkrát mučednicky v jejich zájmu nechala zavřít a dodnes za to sklízí ovoce jako úspěšná trafikantka, kterou by jí mohl závidět leckterý tehdejší komunistický papaláš.
ÚSTR je nástroj politické moci a zvůle a jako takový jím nadále zůstane, protože ho pro změnu budou ovládat oranžoví rozkrádači. Ti nedopustí, aby se začaly publikovat nezávislé výstupy z úplně stejných důvodů, jako doposud, protože by padnul jeden velký mýtus.

%d blogerům se to líbí: