Je to Mouřenínova vina?

Michael Snyder a překlad jeho článku „33 Shocking Facts Which Show How Badly The Economy Has Tanked Since Obama Became President“ z webu „The Economic Collapse“

# 1 Když Barack Obama vstoupil do Bílého domu, 60,6 procent Američanů v produktivním věku mělo práci. Dnes má práci jen 58,7 procenta Američanů v produktivním věku.

# 2 Počet pracovních míst na částečný úvazek od roku 2009 vzrostl o sedm procent.

# 3 počet zaměstnanců na plný úvazek ve Spojených státech je téměř o 6 milionů menší než v rekordním roce 2007.

# 4 53 procent všech amerických pracovníků vydělá méně než 30.000 dolarů ročně.

# 5 40 procent všech pracovníků ve Spojených státech vydělává méně, než kolik na plný úvazek činila minimální mzda pracovníka v roce 1968.

# 6 Na počátku Obamova prezidentského úřadu byla průměrná doba nezaměstnanosti jednoho nezaměstnaného 19,8 týdnů. V současné době, to je 36,6 týdnů.

# 7 Během prvních čtyř let Obamova prezidentování se počet nepracujících Američanů vyšplhal na neuvěřitelných 8.332.000. Je to mnohem víc, než za kterékoli čtyři předchozí roky.

# 8 Podle amerického sčítání lidu má střední třída menší podíl na celkových příjmech, než jaký byl zaznamenán dříve.

# 9 Když byl Obama zvolen, tak podíl majitelů domů byl 67,5 procenta. V současné době, to je 65,0 procenta. To je nejnižší číslo za posledních 18 let.

# 10 Když Obama vstoupil do Bílého domu, podvody spojené s hypotéčním bydlením činily 7,85 procenta. V současné době, to je 9.72 procent.

# 11 V roce 2008 byl americký obchodní deficit s Čínou 268 miliard dolarů. V loňském roce to bylo 315 miliard dolarů.

# 12 Když se Obama stal poprvé prezidentem, 12,5 milionu Američané pracovalo v tovární výrobě. V současné době je to pouze 11,9 milionu Američanů.

# 13 Průměrný příjem domácností v Americe klesá čtyři po sobě jdoucí roky. Celkově se snížil o více než 4.000 dolarů během tohoto časového rozpětí

# 14 Míra chudoby vyskočila na 16,1 procenta. To je ve víc, než když v roce 1965 válka proti chudobě začala.

# 15 Během prvního funkčního období Obamy se počet Američanů pobírajících potravinové lístky zvýšil v průměru o asi 11.000 za den.

# 16 Když Barack Obama vstoupil do Bílého domu, tak tyto lístky (žebračenky) bralo asi 32 milionů Američanů. V současné době je to více než 47 milionů Američanů.

# 17 Více než milion studentů navštěvujících veřejné školy ve Spojených státech jsou bezdomovci. Od školního roku 2006 – 2007 se toto číslo zvýšilo o 57 procent.

# 18 Když se Barack Obama ujal úřadu, průměrná cena za galon benzinu byla 1,85 dolarů. V současné době, to je 3,53 dolarů.

# 19 Cena za elektřinu ve Spojených státech rostla rychleji, než byla celková míra inflace v uplynulých pěti letech po sobě.

# 20 Zdravotní pojištění vzrostlo o 29 procent.

# 21 USA klesaly v žebříčku globální hospodářské konkurenceschopnosti sestavené Světovým ekonomickým fórem po čtyři roky v řadě.

# 22 Podle ekonoma Tima Kane se počet zahajujících pracovních míst připadajících na 1000 pracovníků snížil během prezidentské administrativy takto

Bush Sr: 11.3

Clinton: 11.2

Bush Jr.: 10.8

Obama: 7.8

# 23 V roce 2008 činila úhrnná hodnota studentských půjček 440 miliard dolarů. Teď vystřelila až na bilion dolarů.

# 24 Podle jednoho nedávného průzkumu veřejného mínění, 76 procent všech Američanů žije od výplaty k výplatě.

# 25 Během prvního funkčního období Obamy se počet Američanů pobírajících federální invalidní pojištění zvýšil z 1 385 418 na rekordních 8 827 795 lidí.

# 26 Celkové množství peněz, které federální vláda poskytuje přímo Američanům, vzrostl během Obamova prezidentského úřadování o 32 procent.

# 27 Podle šetření je více než 100 milionů Američanů účastno alespoň v jednom programu sociální péče provozovaném federální vládou.

# 28 Americké domácnosti nyní dostávají více peněz od federální vlády než odvedou na daních.

# 29 Za Baracka Obamy ukazatel rychlosti oběhu peněz (M2V) spadl na nejnižší úroveň od skončení druhé světové války.

# 30 Na konci roku 2008 držel Federální rezervní systém vládní dluhopisy s dlouhodobou splatností v hodnotě 475,9 miliard dolarů. Dnes má FED v držení tyto dluhopisy v nominální hodnotě 2 bilionů dolarů.

# 31 Když byl Barack Obama zvolen poprvé, americký dluhu byl v poměru k HDP pod 70 procenty. V současné době je 101 procent.

# 32 Během prvního funkčního období Obamy federální vláda nadělala více nových dluhů, než tomu bylo v rámci prvních 42 amerických prezidentů dohromady.

# 33 Během prvního funkčního období Obamy připadl na každou domácnost v USA celkový dluh cca 50,521 dolarů.

Za tento stav ale není zodpovědný Obama, jak asi zamýšlí autor, ale podvodný finanční systém, který kapitalistické hospodářství táhne na dno stoky založené na úročeném úvěrování ekonomiky.

%d blogerům se to líbí: